Friday, 22 Jun 2018

เทคนิคเสริมพัฒนาการการเข้าสังคมสำหรับลูกรักวัย 3 ปีขึ้นไป

ปัจจุบันสภาพสังคมมีอิทธิพลต่อชีวิตของทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่เจ้าตัวน้อยของคุณแม่ ดังนั้นทักษะการเข้าสังคมของเด็กจึงมีผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตมาก คุณแม่ควรใส่ใจกับเรื่องสำคัญนี้ด้วย ซึ่งการเสริมพัฒนาการตั้งแต่ยังเล็กๆจะได้ผลดีกว่าการพัฒนาเมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้นแล้ว โดยเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ถือว่าเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมในการเสริมสร้างพัฒนาการการเข้าสังคม และต่อไปนี้คือเทคนิคดีๆที่จะช่วยให้คุณแม่พัฒนาลูกเข้าสู่สังคมที่ดีได้

สื่อสารกับลูกให้บ่อย

การพูดคุยรวมทั้งการทำท่าทางต่างๆ จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานและคุ้นเคยกับการพูดคุยหรือซักถามมากขึ้น วิธีนี้จะช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกได้เป็นอย่างดี ยิ่งถ้าหากคุณแม่สร้างบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นด้วยแล้ว จะช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ของลูกได้อีกด้วย

พาลูกเที่ยว

การเที่ยวในที่นี้หมายถึงการพาลูกไปเยี่ยมญาติๆของครอบครัว จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่อบอุ่นให้กับตัวเด็ก คุณแม่ควรจะให้คนอื่นได้อุ้มลูกบ้าง เพื่อเสริมความกล้าแสดงออกนั่นเอง

ปล่อยให้เล่นกับเพื่อน

วิธีนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม และยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน สิ่งที่เป็นหัวใจหลักเลยก็คือการฝึกให้ลูกเป็นคนช่างเจรจาและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่เขินอายและรู้สึกกดดันเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คน

สอนมารยาททางสังคมให้กับลูก

มารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้เข้าสังคม การอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้เด็กเป็นที่รักของผู้คน  ในระยะเริ่มแรกคุณแม่อาจสอนมารยาทง่ายๆให้กับลูก่อน เช่น การยิ้ม ไหว้ ทักทาย และขอโทษ ให้ลูกได้ฝึกไปเรื่อยๆ จนทำเป็นนิสัย โดยที่คุณแม่ไม่ต้องออกคำสั่งเลย

สร้างลักษณะนิสัยที่ดี

เด็กวัยนี้จะมีนิสัยชอบแย่งของเล่นหรือสิ่งต่างๆจากคนอื่น ถ้าไม่ได้ดั่งใจก็จะร้องไห้ออกมา ถ้าหากเป็นเช่นนี้ คุณแม่ควรจะอธิบายด้วยวาจาที่อ่อนโยนว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่ไม่ควรใช้วาจาข่มขู่หรือดุด่าว่ากล่าว เพราะจะทำให้เด็กเกิดความขุ่นข้องหมองใจ และจะฝั่งใจกับสิ่งผิดๆนั้น จนเกิดเป็นนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ในวันข้างหน้าได้

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคุณแม่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ทั้งด้านการพูดจา มารยาท และการปฏิบัติตัว เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกจะแสดงออกมา ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากคุณแม่ทั้งนั้น สุภาษิตที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” ยังใช้ได้ผลดีอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องเริ่มพัฒนาลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ สังคมจึงจะได้เยาวชนที่ดีในอนาคต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *